Urgència hipertensiva

La secció Menys és Més pretén que fem un ús raonable de totes les capacitats terapèutiques o diagnòstiques, no fent-les servir quan no són útils o fins i tot contraproduents.

Primer pla d'un braç d'una persona de pell clara. El braç està estirat i repenjat sobre una taula. La màniga, de color blau, està arremangada fins dalt de tot. El centre del braç, sobre el bíceps, està cobert per un braçal de pressió arterial de color gris. Per sota d'aquest braçal, sobre la sofraja del braç i lleugerament per sota la roba del braçal, es veu la campana d'un fonendoscopi. El tub de plàstic negre del fonendoscopi surt d'aquesta campana cap a la vora inferior de la imatge, on desapareix. A la dreta d'aquest tub, a la part inferior dreta de la imatge, hi veiem el bulb i el manòmetre de l'aparell de pressió. El disc del manòmetre està mil·limetrat i numerat tot al voltant. La busca d'aquest manòmetre indica 0 mm de pressió, assenyalant cap a la part inferior del disc.
Pia von Lützau, GFDL, via la Wikimedia Commons

Us volem parlar d’una altra recomanació de l’Essencial de l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries. En aquest cas ens recomana no tractar la urgència hipertensiva quan no hi ha afecció dels òrgans diana.

Document PDF anotat

Transcripció de l’àudio

Albúmina

La secció Menys és Més pretén que fem un ús raonable de totes les capacitats terapèutiques o diagnòstiques, no fent-les servir quan no són útils o fins i tot contraproduents.

Imatge d'un vial de vidre d'Albúmina Humana al 20%. En primer pla observem el vial, de forma cilíndrica, amb la base força ample, com tots els vials acaba en un coll una mica més estret que la base. En aquest coll hi ha el tap de goma subjectat amb una anella metàl·lica al vial. Un tap de plàstic blanc cobreix el tap. El vial conté un líquid de color groc fosc que ocupa uns 3/4 del volum del vial, fins on comença el coll aproximadament. El vial té una etiqueta amb el nom del laboratori (QUIMBIOTEC) i el contingut (Albúmina Humana 20%). La resta del text és il·legible. Rere el vial i desplaçat a l'esquerra hi ha la capsa blanca de cartró del vial. Dalt la capsa i sobre un fons blau hi ha de nou el nom del laboratori. Per sota, i en diferents línies de text blaves hi ha el nom del producte (Albúmina Humana 20%), la descripció (Expansor Plasmático, Frasco x 50mL) i la via d'administració (Via Intravenosa) Imatge de https://enfermeriabuenosaires.com amb llicència CC-BY-NC-ND 4.0

En aquest Menys és Més us volem parlar d’una recomanació de la iniciativa MAPAC del servei navarrès de salut, Osasunbidea. MAPAC és l’abreviatura de “Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica” i la recomanació de la que ens fem ressò és la de l’ús de l’albúmina en diferents indicacions[ES]. A urgències això ens afecta sobretot en la paracentesi evacuadora de pacients amb ascites important.

Transcripció de l’àudio

Catèter venós perifèric innecessari

Catèter venós inserit a la sofraja d'un braç de pell blanca. El catèter, amb ales de color rosa, està cobert per l'apòsit transparent, en surt un tub de plàstic transparent que fa mig bucle retornant sobre el punt d'inserció. A uns centímetres de les ales hi veiem un clamp de color blanc que té la funció de pressionar el tub per a tancar el pas de líquid. Al final d'aquest tub hi ha una estructura de plàstic rosa que separa el tub en dos ports d'accés luer amb vàlvula antireflux. El tub esmentat es subjecta amb un parell de tires d'esparadrap prim, una prop del punt d'inserció i l'altra subjectant  els ports d'infusió.

La secció Menys és Més pretén que fem un ús raonable de totes les capacitats terapèutiques o diagnòstiques, no fent-les servir quan no són útils o fins i tot contraproduents.

En aquest Menys és Més ens fem ressò d’una altra recomanació de l’Essencial de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Ens recomanen de retirar el més aviat possible els catèters venosos perifèrics innecessaris o que no s’hagin fet servir en les últimes 24-48 hores.

Transcripció de l’àudio

Broncodilatadors en la insuficiència cardíaca aguda

Imatge d'un inhalador de ventolin

La secció Menys és Més pretén que fem un ús raonable de totes les capacitats terapèutiques o diagnòstiques, no fent-les servir quan no són útils o fins i tot contraproduents.

Per a la tercera entrega del Menys és Més parlem de la NO indicació sistemàtica de broncodilatadors en la insuficiència cardíaca aguda, seguint una recomanació de l’essencial.

Transcripció de l’àudio