Sediment d’orina en pacients ancians amb deliri

Mostra d'orina dins d'un flascó de mostres

Compartim amb vosaltres una recomanació de la sèrie de Things we do for no reasonTM, una campanya de Choosing Wisely®. Aquesta recomanació ens explica que no són massa les infeccions d’orina en ancians que cursen amb deliri, i menys encara si parlem de bacteriúria asimptomàtica. La indicació de demanar sediment o cultiu és només en aquells pacients que tenen símptomes d’infecció d’orina o sistèmica.

La publicació:

Memari, M., Mendoza, M. A., Shukla, B., & O’Rourke, P. (2021). Things We Do for No Reason™: Obtaining Urine Testing in Older Adults With Delirium Without Signs or Symptoms of Urinary Tract Infection. Journal of hospital medicine, 16(9), 557-559.

https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/issues/articles/jhm01609557.pdf

Transcripció de l’àudio