Analgèsia Intramuscular

Sobre de paracetamol 1g en solució aquosa al costat d'una xeringa intramuscular marcada amb un senyal de prohibició

Per aquesta secció del Menys és Més, en què volem evitar les pràctiques que no aporten valor o poden ser lesives pel pacient, parlem d’una recomanació de l’Essencial que ens planteja no fer servir analgèsia parenteral com a primera opció. Aquesta via d’administració no és pas millor que la via oral, especialment de solucions aquoses, i exposa als pacients als riscos derivats de la via parenteral. Aquesta recomanació també és una de les 15 recomanacions de No Hacer de la SEMFYC

Transcripció de l’àudio