Quimioprofilaxi tromboembòlica

Xeringa d'heparina subcutània

De nou compartim amb vosaltres una altra recomanació de la sèrie de Things we do for no reasonTM, una campanya de Choosing Wisely®. Aquesta recomanació ens parla de quimioprevenció de malaltia tromboembòlica (embolisme pulmonar i trombosi venosa profunda) en pacients mèdics no crítics hospitalitzats.

La publicació:

Barlow B, Barlow A, Breu AC. Things We Do for No Reason™: Universal Venous Thromboembolism Chemoprophylaxis in Low-Risk Hospitalized Medical Patients. J Hosp Med. 2021 May;16(5):301-303. doi: 10.12788/jhm.3502. PMID: 33357322. PDF

Transcripció de l’àudio